NHT® Naturlig hormonterapi

Jeg er certificeret NHT® terapeut hos Anette Paulin og arbejder ud fra den nyeste forskning i hormoner. Principper som er beskrevet i bogen “ Naturlig Hormon terapi du har et valg” skrevet af Anette og Jens Ole Paulin. En bog jeg vil anbefale alle interesserede at læse. 

Jeg vil vejlede om brug af kosttilskud, som støtter kroppen i at få genoprettet evt. ubalance. En hormontest kan bruges til at måle de frie niveauer af hormonerne i kroppen.

Følgende niveauer af de frie aktive hormoner måles :
Cortisol (stresshormon)
Østriol
Østradiol
Progesteron
DHEA
Testosteron

Ved den efterfølgende konsultation gennemgår jeg testresultatet samt dit spørgeskem. Vi sammenholder dine resultater og ser på, om der noget ved dine symptomer, der kunne tyde på hormonmangel?

Jeg vejleder dig i at udbedre kroppens mangler for at få genoprettet balancen, så den igen kan fungere optimalt?

Der er intet revolutionerende ved dette. Udgangspunktet er, at hvis kroppen får tilført, hvad den mangler, kan den selv finde ud af at udbedre de lidelser og sygdomme, der er opstået på grund af hormonmanglen. Kroppen er eksperten ikke os.

Skal kroppen have fuldt udbytte af hormonbehandlingen, er det vigtigt, at benytte naturlige hormoner.

Naturlige hormoner kaldes også bioidentiske hormoner, da de er identiske med de hormoner, som kroppen selv producerer.  I modsætning til kunstige syntetiske hormoner fungerer naturlige bioidentiske hormoner nøjagtigt som kroppens egne hormoner.

 

NHT® Naturlig hormonterapi – konsultationer

NHT konsultationer
Du får tilsendt en hormon spyttest, som sendes til et tysk laboratorium for analyse.

Følgende niveauer af de frie aktive hormoner måles :
Cortisol (stresshormon)
Østriol
Østradiol
Progesteron
DHEA
Testosteron

Testen laver du derhjemme. En grundig vejledning sendes med.

Jeg sender dig et omfattende spørge-/symptomskema, som du returnerer til mig ca. 1 uge før konsultationen.

NHT konsultations priser 

Hormontest og efterfølgende 1. konsultation: 1900 kr. varighed 1-1,5 time

Konsultationen foregår hjemme hos mig.

Opfølgende konsultation: 600 kr
Varighed 45-60 min

Konsultation kan foregå hjemme hos mig eller via facetime / Skype

Kort konsultation: 300 kr
Varighed ca 30 min

Konsultation kan foregå hjemme hos mig eller via facetime / Skype

Du kan bestille en konsultation ved at kontakte mig på følgende mail: Henriette@lafontaines.dk

eller sende mig en sms på 40 19 26 75

Skriv gerne dit mobil nr og jeg vil så efterfølgende kontakte dig for at aftale nærmere.

Betaling: Du betaler forud for 1. konsultation på mobilpay 40 19 26 75.

Når jeg har modtaget beløbet sender jeg testsættet samt yderligere informationer til dig.

Afbud:  Afbud skal ske senest 48 timer forud for en konsultation, ved senere afbud betales 50% af konsultationens pris.

Afbud kan ske på mobil nr: 40 19 26 75 og skal bekræftes af mig for modtaget.

Ved konsultationen gennemgår jeg testresultatet samt spørgeskemaet med dig. Vi gennemgår dine resultater og ser på, om der noget ved dine symptomer, der kunne tyde på hormonmangel?

Jeg vejleder dig i at udbedre kroppens mangler for at få genoprettet balancen, så den igen kan fungere optimalt?

Der er intet revolutionerende ved dette. Udgangspunktet er, at hvis kroppen får tilført, hvad den mangler, kan den selv finde ud af at udbedre de lidelser og sygdomme, der er opstået på grund af hormonmanglen. Kroppen er eksperten ikke os.

Skal kroppen have fuldt udbytte af hormonbehandlingen, er det vigtigt, at benytte naturlige hormoner.

Naturlige hormoner kaldes også bioidentiske hormoner, da de er identiske med de hormoner, som kroppen selv producerer.  I modsætning til kunstige syntetiske hormoner fungerer naturlige bioidentiske hormoner nøjagtigt som kroppens egne hormoner.

Jeg vil vejlede om brug af kosttilskud, som støtter kroppen i at få genoprettet evt. ubalance.
Jeg er certificeret NHT® terapeut hos Anette Paulin og arbejder ud fra den nyeste forskning i hormoner. Principper som er beskrevet i bogen “ Naturlig Hormon terapi du har et valg” skrevet af Anette og Jens Ole Paulin. En bog jeg vil anbefale alle interesserede at læse. 

Konsultationer tilbydes ved personlig konsultation eller via Skype/Facetime.

Naturlig Hormonterapi® vejledning kan ikke træde i stedet for lægebesøg og kan ikke ændre en diagnose stillet af en læge. En medicinsk behandling bør alene ændres efter forudgående konsultation af egen læge. Du modtager Naturlig Hormonterapi® vejledning på eget ansvar. Du fraskriver dig retten til at gøre nogen form for krav gældende som følge af symptomer, bivirkninger og/eller følgesygdomme, der er eller mistænkes at være opstået som følge af Naturlig Hormonterapi® vejledningen. Der henvises til gældende lovgivning på området.

 

Kostvejledning / Funktionel medicine

 Jeg vejleder i kost ud fra et paragdime som hedder funktionel medicine.

Det bygger på den antagelse at kroppen helbreder sig selv, hvis den tilbydes de byggesten den har brug for. Byggestenene er kulhydrater, protein og fedtstoffer af god kvalitet samt vitaminer, mineraler mm.
Kroppen vil altid søge at opnå ligevægt på alle plan. Sygdomme og utilpasheder vil i dette paragdime være ubalancer som kroppen ikke har kunne balancerer endnu.

Kostvejledningen bygger sig op omkring en metode der hedder 5R metoden, som i alt sin enkelthed går ud på at:

R1 Remove/fjern
R2 Replace/erstat.
R3 Reinoculate / Genskab
R4 Repair / Reparer
R5 Rebalance / Rebalancer

I min vurdering indgår en samlet anamnese og forståelsen af, hvornår og måske hvorfor din krop reagerer som den gør. Hvad er det kroppen fortæller dig lige nu.

Du vil gå hjem med en skræddersyet kostplan som passer netop til dig og dine mål med vejledningen.

 

Kostvejledning konsultation

Kostvejledning priser

En 1. konsultation varer ca 1,5 time og koster 900 kr – Konsultationen skal foregå hos mig

Den indbefatter en grundig udredning som tager sit afsæt i et spørgeskema som jeg sender dig og du udfylder og sender tilbage til mig inden konsultationen.

En samtale hvor vi samler trådene, en rådgivning omkring kost omlægning, evt tilskud samt andre tiltag som kunne være gavnlig for dig i din situation.

En anerkendende og coachende tilgang som er med til at udvikle dine strategier i forhold til at komme i mål med din nye livsstil.

Du vil komme hjem med en individuel tilrettelagt og sammen sat kostplan som passer netop til dig.

Forslag til hvordan du kan sammensætte din mad og hvis du ønsker det en madplan for den første uge samt forslag til hvordan du fremadrettet selv kan lave en plan.

2 konsultation varer ca 1 time og koster 600 kr. – kan foregå hos mig, eller via facetime / skype

Denne konsultation ligger typisk efter 8 uger og er tænkt som en konsultation, hvor vi justerer på din kostplan ud fra de oplevelser og ændringer du har mærket siden sidst.

Vi kan sammen beslutte om der skal skrues op eller ned for intensiteten af den plan vi har lagt.

Start vanskeligheder og udfordringer bliver gennemgået og strategierne justeres i forhold her til.

Som hovedregel skal der kun få konsultationer til, da forløbet er individuelt skruet sammen og netop passer til dig. Nogle vil gerne have flere opfølgende konsultationer hvor vi laver små justeringer eller arbejder med at opretholde motivationen.

En kort opfølgning varer ca 30 min og koster 300 kr. – kan foregå ved mig eller via facetime eller skype.

Afbud skal ske senest 48 timer før en konsultation ellers betales det fulde beløb for konsultationen. 

Betaling for facetime eller skype konsultationer skal betales forud for konsultationen via mobil pay.
Tlf: 40 19 26 75.

Bestilling af tider foregår ved at du sender mig en mail på: Henriette@lafontaines.dk 

eller kontakte mig på tlf 40 19 26 75

Hverdage mellem kl 19-20.

 

 

Narrativ Kognitiv terapi

Narrativ/kognitiv terapi

Jeg arbejder ud fra den narrative metode, som er en metode, der arbejder med en grundantagelse om, at livet er multihistorielt, dvs indeholder mere end én historie om hvem vi er.

Der er altid en alternativ historie blandt de forskellige historier du kan fortælle om dit liv.

Narrativ terapi har bl.a. sit fokus på de historier, som for den enkelte er blevet stigmatiserende for, hvordan de opfatter sig selv og verden. Det kan være oplevelser i hjemmet, skolen, arbejdspladsen eller andre sociale sammenhænge, der har bevirket, at du får et problematiseret syn på hvem du er eller ønsker at være. Med den narrative tilgang arbejder vi med at finde de alternative historier, som kan udfordre den fortælling, du nu har omkring dig selv og din måde at være i verden på.

Sammen skriver vi en ny historie med fokus på de ting, som har fungeret og med et fokus på, hvordan du fremadrettet får flere succeshistorier i din historiefortælling.

Den kognitive tilgang er praksisbaseret og øger fokus på, hvordan du praktisk kan ændre nogle adfærdsmønstre, som ikke længere tjener dig. Ved hjælp af den kognitive terapi arbejder vi med at forandre dine tankemønstre, så du istedet for evt. at tænke negative tanker og dermed indskrænker din horisont eller opleve angst får vendt dit tankemønster til at tænke noget nyt og mere selvunderstøttende. På denne måde kan du komme i kontakt med din sunde fornuft, din kreativitet og dit fokus og bedre opnå det du ønsker.

Jeg elsker at være del af en forandringsproces, hvor du får øje på dine potentialer, som leder dig i retningen af det liv du ønsker dig. Mit arbejde er forankret i normalbegrebet, og jeg har en tro på, at vi alle rummer mulighederne for at få succes med vores liv.

Jeg vil udfordre dig og forstyrre dine måder at tænke på, så du får øje på nye muligheder og ressourcer.
Jeg er anerkendende, nysgerrig og humoristisk.

 

Konsultationer terapi

Konsultationer Narrativ / kognitiv terapi

1.konsultation individuel terapi:   1300 kr
Varighed 1,5 – 2 timer

Efterfølgende konsultationer:     900 kr
Varighed ca 1 time

1. Konsultation Familieterapi:     1500 kr
Varighed 1,5 -2 timer

Efterfølgende konsultationer:   1000 kr
Varighed ca 1 time

1: Konsultation Parterapi:             1500 kr
Varighed 1,5 – 2 timer

Efterfølgende konsultationer:   1000 kr
Varighed ca 1 time

Du kan bestille en konsultation ved at kontakte mig på følgende mail: Henriette@lafontaines.dk

Sende mig en sms på tlf: 40 19 26 75
Skriv gerne dit mobil nr og jeg vil så efterfølgende kontakte dig for at aftale nærmere.

Betaling:
Du betaler forud for 1. konsultation
Mobil pay tlf: 40 19 26 75.

Afbud:  Afbud skal ske senest 48 timer forud for en konsultation.
Ved senere afbud betales 50% af konsultationens pris. Afbud kan ske på tlf: 40 19 26 75 og skal bekræftes  modtaget.

NADA

NADA
(National Acupuncture Dextoxification Association)

NADA-modellen er en non-verbal metode med focus på recovery, empowerment og personlig udvikling, som øger udbyttet af andre igangværende tiltag og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et supplement til andre metoder, eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at du får kontakt til dig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, cravings, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.

En NADA behandling hos mig koster 150 kr når det sker i kombination med anden behandling.

10 turskort: 1000 kr