Narrativ Kognitiv terapi

Narrativ/kognitiv terapi

Jeg arbejder ud fra den narrative metode, som er en metode, der arbejder med en grundantagelse om, at livet er multihistorielt, dvs indeholder mere end én historie om hvem vi er.

Der er altid en alternativ historie blandt de forskellige historier du kan fortælle om dit liv.

Narrativ terapi har bl.a. sit fokus på de historier, som for den enkelte er blevet stigmatiserende for, hvordan de opfatter sig selv og verden. Det kan være oplevelser i hjemmet, skolen, arbejdspladsen eller andre sociale sammenhænge, der har bevirket, at du får et problematiseret syn på hvem du er eller ønsker at være. Med den narrative tilgang arbejder vi med at finde de alternative historier, som kan udfordre den fortælling, du nu har omkring dig selv og din måde at være i verden på.

Sammen skriver vi en ny historie med fokus på de ting, som har fungeret og med et fokus på, hvordan du fremadrettet får flere succeshistorier i din historiefortælling.

Den kognitive tilgang er praksisbaseret og øger fokus på, hvordan du praktisk kan ændre nogle adfærdsmønstre, som ikke længere tjener dig. Ved hjælp af den kognitive terapi arbejder vi med at forandre dine tankemønstre, så du istedet for evt. at tænke negative tanker og dermed indskrænker din horisont eller opleve angst får vendt dit tankemønster til at tænke noget nyt og mere selvunderstøttende. På denne måde kan du komme i kontakt med din sunde fornuft, din kreativitet og dit fokus og bedre opnå det du ønsker.

Jeg elsker at være del af en forandringsproces, hvor du får øje på dine potentialer, som leder dig i retningen af det liv du ønsker dig. Mit arbejde er forankret i normalbegrebet, og jeg har en tro på, at vi alle rummer mulighederne for at få succes med vores liv.

Jeg vil udfordre dig og forstyrre dine måder at tænke på, så du får øje på nye muligheder og ressourcer.
Jeg er anerkendende, nysgerrig og humoristisk.